Alumnicommissie

De Alumnicommissie houdt zich bezig met de zaken omtrent afgestudeerde Muziekwetenschappers, die met een mooi woord alumni genoemd worden. Zij zorgen er voor dat alumni in contact kunnen blijven met de studievereniging. Elk jaar organiseert de Alumnicommissie de Alumnidag, waarbij Alumni elkaar en studenten kunnen ontmoeten. Deze dag schept een sterk beeld van de toekomst die muziekwetenschappers ligt te wachten. De commissie werkt ook mee aan de bedrijvendag, waar studenten alvast een kijkje kunnen nemen in hun toekomstige werkveld.


v.l.n.r. Roselinde Wijnands, Michael Huijbrechts, Rosalie Zwart

De Alumnicommissie 2016-2017 bestaat uit:

Roselinde Wijnands Voorzitter
Rosalie Zwart Secretaris
Michael Huijbregts Penningmeester
Merlijn Kerkhof Alumnuslid