Educatiecommissie

De educatiecommissie is een nieuwe commissie die dit jaar is opgestart. Deze commissie zorgt zoals de naam al zegt voor educatieve activiteiten, zoals het organiseren van lezingen, workshops, symposia en andere dingen die zowel leerzaam als leuk zijn. De lezingen vinden drie keer in het jaar plaats, het symposium één keer in het voorjaar en tussendoor zullen er nog vele andere interessante en fantastische activiteiten plaatsvinden.

v.l.n.r. Nico Graat, Lolita Melzer, Fleur Breems en Tim Stormer

De Educatiecommissie 2016-2017 bestaat uit:

Nico Graat Voorzitter
Fleur Breems Secretaris
Tim Stormer Penningmeester
Lolita Melzer PR-commissaris

Je kunt contact opnemen met de commissie door een mail te sturen naar educatiecohucbald@gmail.nl