Opleidingscommissie BA

De opleidingscommissie (OC) evalueert het gegeven onderwijs en keurt de Onderwijs- en Examenregeling (OER) goed. Ieder blok vindt er een vergadering plaats waarin de OC knelpunten in het onderwijs kan aantonen en oplossingen voor problemen kan aandragen. De basis van deze besprekingen vormen de cursusevaluaties, die iedere student na afloop van een cursus krijgt toegestuurd.

Jasper van den Bergh (links) en Tim Stormer (rechts)

De OC voor de BA muziekwetenschap bestaat uit twee studentleden en een docentlid. Voor cursusjaar 2016-2017 bestaat de OC uit de volgende leden:

Michiel Kamp Docentlid
Jasper van den Bergh Studentlid
Tim Stormer Studentlid

De studentgeleding van de opleidingscommissie is te bereiken op het e-mailadres OCMuziekwetenschap.gw@uu.nl