Opleidingscommissie MA

De master-opleidingscommissie evalueert het gegeven onderwijs en keurt de Onderwijs- en Examenregeling (OER) goed. Ieder blok vindt er een vergadering plaats waarin de master-opleidingscommissie de knelpunten in het onderwijs kan aantonen en oplossingen voor problemen kan aandragen. De basis van deze besprekingen vormen de cursusevaluaties, die iedere student na afloop van een cursus krijgt toegestuurd.

De master-opleidingscommissie bestaat uit een studentlid en een docentlid. Voor cursusjaar 2016-2017 bestaan de master-opleidingscommissies uit de volgende leden:

Applied Musicology

Vera Vos Studentlid

 

Research Master Musicology

Emile Wennekes Docentlid
Laura van den Boogaard Studentlid