Websitecommissie

De websitecommissie verzorgt de content en houdt de website van Studievereniging Hucbald bij De leden van de commissie zorgen dat er leuke artikelen verschijnen en houden de website actueel. Als je een idee hebt voor een interessante rubriek of grappige column, benader dan een lid van de Websitecommissie!

v.l.n.r. Diantha Vreeken, Cas Versluijs, Paula Breeuwer, Eline Langejan

De Websitecommissie 2016-2017 bestaat uit:

Cas Versluijs Voorzitter
Paula Breeuwer Secretaris
Eline Langejan Penningmeester
Diantha Vreeken Eindredacteur

Je kunt contact opnemen met de commissie door een mail te sturen naar siteco@hucbald.nl