Overig

Interview Nancy van der Elst (1919 – 2017)

Het treurige bericht heeft ons bereikt dat oprichtster Nancy van der Elst vandaag op 97 jarige leeftijd is overleden. In 1941 heeft zij samen met Hélène Nolthenius onze studievereniging opgericht, en door de jaren heen heeft ze altijd veel betrokkenheid getoond. Sinds de start van het koorproject was ze ieder jaar een trouwe gast, en pas geleden heeft ze Hucbald nog uitgenodigd om door haar persoonlijke boekenkast te snuffelen en daaruit mee te nemen naar believen. We betreuren het afscheid van deze bijzondere vrouw, maar Nancy’s zeer gerespecteerde inzet voor de muziekwetenschap, het onderwijs en Studievereniging Hucbald zal nooit vergeten worden.Onderstaand interview verscheen vorig jaar in de almanak van Hucbald ter gelegenheid van het 15e lustrumjaar. 


Nancy van der Elst staat bekend als een van de oprichtsters van Hucbald en wordt door menig muziekwetenschapper met veel respect bejegend. Met haar 97 jaar heeft ze al veel meegemaakt en kan ze prachtig vertellen over haar jeugd en de vroege jaren van Hucbald. Voor dit interview hebben Diederik de Ceuster en Nico Graat bij haar aangeklopt om te luisteren naar de vele verhalen die ze te vertellen heeft. Speciaal voor de almanak geeft Nico alvast een inzicht in de verbazingwekkende feiten die Nancy kon vertellen over de vroege jaren van Hucbald en Muziekwetenschap in Utrecht.

Muzikale vader

Het hele verhaal begint bij de vader van Nancy, Wijnandus van der Elst. Hij is de reden voor haar interesse in muziek en heeft ook haar tweelingzus en broertje de muziek in geholpen. Zijn carrière begon met cellolessen van een violist, maar toen zijn familie naar Utrecht verhuisde kreeg hij harmonielessen van Johan Wagenaar. Later heeft hij er voor gekozen om natuurkunde te gaan studeren, maar hij bleef een voorliefde houden voor muzikale principes zoals de boventoonreeks. Hij werd leraar op de Christelijke HBS, waar hij tot vlak voor zijn dood werkte. Ondertussen richtte hij ook de klokken- en orgelraad op en werd hij lid van de Utrechtse Klokkenspelvereniging. Met dit in gedachte werd hij door de Nederlandse overheid gevraagd om vlak voor de oorlog bijzondere klokken aan te raden, waardoor deze klokken ervan werden behoed omgesmolten te worden in de oorlog. Voor deze taak is hij afgereisd naar Limburg, waar hij nog steeds was toen de oorlog in Nederland uitbrak. Toen is hij op de fiets teruggekomen naar Utrecht en heeft hij onderweg in ’s Hertogenbosch geslapen. De buurvrouw had dit verkeerd begrepen en had de hele buurt verteld dat hij in ‘een bos’ had geslapen op zijn weg terug.

Nancy’s jeugd

Samen met haar zus heeft Nancy zeven jaar lang op het gymnasium gezeten. Toen ze nog klein was heeft haar vader de inauguratierede van professor Smeijers meegemaakt, waardoor muziekwetenschap het zesde instituut werd van de universiteit en alle leraren ineens hoogleraren werden. De faculteit voor Muziekwetenschap was destijds nog gevestigd boven een pand van diergeneeskunde op de kruising tussen de Biltstraat en de F.C. Dondersstraat. Nancy heeft les gehad van Smeijers, maar het was goed te merken dat hij niet graag les gaf. Toen Smeijers tijdens zijn ziektebed te horen kreeg dat hij snel zou sterven riep hij uit: “Dan geef ik nog liever college!”.
Nancy heeft tijdens de oorlog een aantal verzetsdaden gepleegd en heeft daardoor 10 maanden ondergedoken gezeten bij een tante in Arnhem. In de tussentijd bleef ze wel gewoon studeren en heeft ze zelfs haar tikdiploma gehaald. Na de oorlog had ze niet veel zin meer om verder te studeren en kwam ze aan het werk als secretaresse bij een impresario in Amsterdam.

Hucbald

Nancy heeft tijdens haar studie veel gedaan. Zo was ze lid van de UVSV en was ze natuurlijk ook betrokken bij de oprichting van Hucbald. Ook heeft ze Hans Brandt Buijs geholpen bij de oprichting van onder andere het USKO en is ze een tijdje zijn secretaresse geweest. Eén van haar verzetsdaden was dan ook het verspreiden van pamfletten voor de samenscholingsorkesten, die tijdens de oorlog verboden waren.
Hucbald is ontstaan uit een groep studenten die graag een vereniging wilden hebben. De mannen waren in de leer bij Hendrik Andriessen en gingen samen met een aantal vrouwen van Muziekwetenschap, waaronder Nancy en Hélène Nolthenius, ’s avonds thuis zingen. Deze bijeenkomsten waren meestal bij John-Hendrik “Jack” van der Meer, omdat hij het regelde. Daar hebben ze ook een aantal platen opgenomen. Madeleine Reuchling, het moederfiguur van de groep, en Jack besloten om samen Hucbald tot een vereniging te maken. Zodoende bestond het eerste bestuur van Studievereniging Hucbald uit Madeleine als presidente (nu: voorzitter) en Jack als secretaris. Dit is de eerste paar jaar zo gebleven.
Nancy en Hélène zijn tijdens hun studie erg actief geweest bij Hucbald, maar hebben nooit een bestuursfunctie bekleed. Na de oorlog is Nancy weggegaan bij Hucbald, maar ze is nog wel teruggekomen voor het 10-jarig jubileum, waarvan ook nog een foto met alle toenmalige leden van Hucbald in de hal van Drift 21 hangt. Sinds het ontstaan van het koorproject is ze ieder jaar een trouwe en gerespecteerde gast bij de uitvoering.