Stage Vacatureplatform

Stagiair(e)s, New York

Voor de periode februari – augustus 2020 willen wij twee gemotiveerde studenten werven voor een stage op het Nederlandse consulaat-generaal in New York:

 • 1 stagiair(e) op de Economische Afdeling
 • 1 stagiair(e) op de Culturele Afdeling

Let op: de start- en einddata van de aangeboden stages verschillen.

Uiterste aanmelddatum: 10 november 2019

Over het Nederlandse consulaat-generaal in New York (CGNY)

Het CGNY maakt deel uit van het Nederlandse postennet in de VS, dat verder bestaat uit de ambassade in Washington en vier andere consulaten-generaal in Chicago, Miami, Atlanta en San Francisco. Het CGNY is een team van in totaal 26 medewerkers, aangevuld met stagiair(e)s en trainees. De moderne kantooromgeving waarin we werken, op de 18e verdieping van een gebouw in het hartje van Manhattan met een prachtig uitzicht over de stad, voegt nog een extra dimensie toe aan de dynamiek van het werken op deze post. Geen dag is hetzelfde op consulaat-generaal in New York!

De omgangstaal op het consulaat-generaal is overwegend Nederlands. Het CGNY kent drie hoofdtaken; Economie, Pers & Cultuur en Consulaire Zaken. Op economisch vlak ondersteunt het CGNY Nederlandse bedrijven (vooral uit het midden- en kleinbedrijf) die zich op het Noordoostelijke deel van de VS-markt willen richten. Daarnaast wordt proactief een aantal Nederlandse prioritaire sectoren onder de aandacht gebracht bij relevante Amerikaanse partijen. Op dit moment zijn dat de sectoren hernieuwbare energie, water (management), life sciences & health, tech start-ups en scale-ups, de creatieve industrie en in mindere mate Agro & Food. Daarnaast vormt procurement bij de VN een belangrijk aandachtsgebied. Het NFIA, dat ook kantoor houdt op het CGNY, richt zich voornamelijk op het aantrekken van Amerikaanse investeringennaar Nederland.

Het CGNY ondersteunt en promoot daarnaast Nederlandse kunst en cultuur in de VS, waarbij extra aandacht uitgaat naar het identificeren van nieuwe trends en ontwikkelingen, ondersteuning van (jong) opkomend Nederlands talent in de VS en het inzetten van hoogwaardige uitingen van Nederlandse kunst en cultuur ten behoeve van positieve beeldvorming over Nederland. De culturele afdeling van het CGNY werkt hiervoor nauw samen met relevante culturele organisaties in Nederland en de VS en is in tegenstelling tot de andere afdelingen verantwoordelijk voor de gehele VS. Het CG ondersteunt voornamelijk initiatieven die toekomstgericht zijn en die de wortels kunnen leggen voor meerjarige, duurzame culturele uitwisselingen tussen de Nederlandse en Amerikaanse culturele wereld. Naast cultuur coördineert de afdeling de pers- en mediarelaties voor de post en taken op het gebied van woordvoering en publieksdiplomatie.

Praktische informatie voor alle stagiair(e)s

Tijdens de stage krijgt de stagiair(e) een stagevergoeding van het ministerie van Buitenlandse Zaken (ca. 600,- euro bruto plus pensionkostenvergoeding van max 390,- euro per maand).

Huisvesting moet zelf geregeld worden. Voor onderhuur bestaan mogelijkheden via de website van http://newyork.craigslist.org/ (kijken onder “housing”). Ook bestaan mogelijkheden via het International Student House en Webster Apartments. De aangenomen stagiair(e) wordt in contact gebracht met aanwezige of voormalige stagiair(e)s voor uitwisseling van praktische tips.

De vlucht naar en van New York evenals reiskosten voor het woon-werkverkeer worden niet vergoed. Vliegtickets dienen door de stagiair(e) zelf geregeld te worden.

Stagiair(e)s hebben een A2-visum voor de VS nodig. Dit visum dient door de stagiair(e) zelf geregeld te worden, maar wordt hierbij ondersteund door het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Zodra de stage is verkregen wordt meer informatie verschaft over deze procedure.

Het gaat om een stage duur van 6 maanden. Het stagereglement van het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt als voorwaarde dat de stagiair(e) gedurende de gehele stageperiode als student staat ingeschreven aan een Nederlandse onderwijsinstelling en 21 jaar of ouder is bij aanvang van de stage.

Meer informatie: https://www.werkenvoorinternationaleorganisaties.nl/stages/stages-bij-buitenlandse-zake

Toelichting bij de stage op de Economische Afdeling van 25 februari tot en met 1 augustus 2020

De economische afdeling van het consulaat richt zich voornamelijk op de sectoren hernieuwbare energie, water(management), life sciences & health, tech start-ups en scale-ups, de creatieve industrie en Agro & Food. De stage focust zich op een bepaald onderwerp of onderzoek binnen (een van) deze sectoren, dat in overleg met het Hoofd van de Economische Afdeling en indien noodzakelijk met de onderwijsinstelling kan worden vastgesteld.  Gezien de grote variatie aan werkzaamheden op het CG en de (soms) overweldigende aanloop vanuit het Nederland, zal een deel van de stage ook bestaan uit meehelpen met de lopende werkzaamheden.

De beschikbare stageplaats richt zich hoofdzakelijk op de volgende twee aandachtsgebieden:

 1. Het in kaart brengen van Nederlandse kansen op het gebied van stadsontwikkeling, specifiek binnen bovengenoemde sectoren en met name hernieuwbare energie en water(amangement), voor zowel B2B, G2G en K2K.
 2. Het verder helpen ontwikkelen van een soft landing methode voor Nederlandse startups/scale-ups die naar New York City willen opschalen.

Voorkomende werkzaamheden zijn:

 • Specifiek marktonderzoek uitvoeren: verzamelen van bronnen en compileren van informatie voor bepaalde (sub)sectoren of bedrijven en zg. sectorale 3-pagers schrijven.
 • Ontwikkelen van presentaties en activiteiten/events ten behoeve van het Nederlandse bedrijfsleven, die al dan niet deel uitmaken van inkomende handelsmissies.
 • Assisteren van de economische afdeling met het managen van conferenties, seminars en delegaties.
 • Communicatie: content creëren voor social mediakanalen zoals Facebook, Twitter en LinkedIn;

Profiel van de stagiair(e)

 • Gemotiveerde, enthousiaste student in de laatste fase van een relevante WO-studie.
 • 21 jaar of ouder bij aanvang van de stage.
 • Goede beheersing in woord en geschrift van de Nederlandse en Engelse taal.
 • Kerneigenschappen: representatief, cultureel-sensitief en communicatief vaardig.
 • Teamspeler, zelfstandig, proactief, resultaatgericht en ondernemend.
 • Excellente onderzoeks-, schrijf- en analytische vaardigheden.
 • Ervaring en affiniteit met sociale mediakanalen zoals LinkedIn, Twitter en Facebook.
 • Ervaring met projectmanagement: het managen, plannen en marketen van conferenties en evenementen is een pré, evenals kennis van en ervaring met stadsontwikkeling,  engineering, start-ups/scale-ups, Duidelijke interesse in (en ervaring met) tech startups, venture capital en het internationale ondernemersklimaat.

Wat bieden wij

Stagiair(e)s bij het CGNY ervaren hun stage doorgaans als intensief en leerzaam. Naast je eigen onderzoek of opdracht word je betrokken bij diverse werkzaamheden van de afdeling waardoor een breed inzicht ontstaan in de economische werkzaamheden van de Nederlandse overheid in de VS en het samenspel tussen bedrijfsleven en de overheid.  Er wordt hard gewerkt; tegelijk is de werksfeer goed, open en informeel. Het werk van de stagiair(e) wordt zeer gewaardeerd en er is uitdrukkelijk ruimte voor eigen initiatieven en ideeën, waar ook door de stagiair(e) zelf opvolging aan kan worden gegeven.

Meer weten en/of solliciteren

Stuur de volgende documenten op:

 • Motivatiebrief in het Engels. Hierin graag duidelijk aangeven welk sector jou het meest interesseert (Urban Development of Start-ups);
 • CV;
 • 2 referentie brieven;

Gelieve bovenstaande documenten en eventuele vragen te mailen naar nyc-ea@minbuza.nl, gericht aan Jorden Splinter; plaatsvervangend consul-generaal. Reageren kan uiterlijk tot 10 november 2019.

Toelichting stage op de Culturele Afdeling van 10 februari tot en met 7 augustus 2020 (1 functie):

Over het algemeen verrichten de stagiair(e)s diverse werkzaamheden binnen het PCZ team, om een zo goed en compleet mogelijk beeld te krijgen van de uitvoering en implementatie van het Internationaal Cultuurbeleid op de post en in de VS. Om zoveel mogelijk leermomenten passend bij meerdere kunst- en cultuur studies tegemoet te komen, wordt er gedurende de stage meegewerkt aan campagnes, projectondersteuning, interne en externe communicatie met extra aandacht voor promotie via sociale media, een mapping opdracht om het VS netwerk en werkterrein op cultureel vlak adequaat in kaart te brengen, alsmede onderzoek passend binnen de studie en behoefte van de afdeling, zoals trends en ontwikkelingen en monitoring en evaluatie.

De werkzaamheden gebeuren onder supervisie van beleidsmedewerkers, maar met voldoende ruimte voor initiatief en geambieerde leerdoelen. De werkzaamheden bestaan, maar zijn niet beperkt tot de volgende taken:

 • Redactie en inhoud aanleveren t.b.v. de Sociale Mediakanalen en website Dutch Culture USA;
 • editorial kalender onderhouden en content aanleveren;
 • kennismaking met internationaal cultuurbeleid en beleidsmatige keuzes om projecten te ondersteunen;
 • Nederlandse culturele activiteiten en zichtbaarheid in de Amerikaanse pers en media monitoren;
 • analyse van pers- en mediabronnen;
 • communicatie met interne en externe contacten, het screenen en beantwoorden van vragen via brieven, telefoon en e-mails in afstemming met het PCZ-team;
 • bijdragen aan actieve monitoring en evaluatie van de projectbijdragen van de afdeling;
 • voorbereiden en deelname aan presentaties en zichtbaarheid online en in persoon, bij exposities of op beurzen;
 • ondersteunen en representeren bij sociale evenementen en culturele projecten;
 • uitvoeren van een onderzoek op het terrein van de prioriteiten t.a.v. internationaal cultuurbeleid in de V.S.

Profiel van de stagiair(e)s

Om in aanmerking te komen voor een stage bij de Culturele Afdeling van het CGNY dient de geïnteresseerde:

 • in een vergevorderd stadium van zijn/haar studie te zijn (bij voorkeur masters fase);
 • een relevante studie te volgen op het gebied van Kunst en Cultuur, PR en Communicatie, American Studies;
 • grote affiniteit met de Nederlandse kunst- en cultuursector te hebben;
 • op de hoogte te zijn van ontwikkelingen op het gebied van (internationaal) cultuurbeleid;
 • de Nederlandse en de Engelse taal zeer goed te beheersen. Met name een goede schrijfvaardigheid in het Engels is van groot belang;
 • een teamspeler te zijn, intellectueel nieuwsgierig en zich gemakkelijk bewegend in een brede variëteit van organisaties;
 • de Nederlandse nationaliteit te hebben;
 • affiniteit en ervaring met sociale media en journalistiek
 • niet eerder bij het ministerie van Buitenlandse Zaken of een vertegenwoordiging daarvan stage gelopen te hebben;
 • 21 jaar of ouder te zijn bij aanvang van de stage.

De stage is specifiek bedoeld voor studenten en dient in het kader van een opleiding te passen. Indien je in de beoogde stageperiode niet meer studeert, kun je niet voor deze stage in aanmerking komen.

Stuur je sollicitatie voor een stage op de Culturele Afdeling uiterlijk 10 november 2019 naar:
Joost Taverne, Hoofd van de Afdeling Pers en Culturele Zaken e-mail: nyc-pcz@minbuza.nl

Een verzoek om stage te lopen bij de Culturele Afdeling op het CGNY dient te bestaan uit de volgende documenten:

 • een motivatiebrief in het Engels;
 • een Curriculum Vitae;
 • twee aanbevelingsbrieven gericht op de functieomschrijving van de vacature;
 • een beknopte beschrijving van een potentieel onderzoeksvoorstel, wat voldoet aan de opleidingseisen (indien verplicht)