Pieterskerk zoekt vrijwilligers

Stichting Pieterskerkconcerten (Utrecht) organiseert elk seizoen zo’n 25 concerten en biedt hiermee een podium in de Pieterskerk voor professionele en goede amateurkoren uit Utrecht en daarbuiten.
Zie https://pieterskerkconcerten.nl/over-ons/stichting-pieterskerkconcerten/

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons willen ondersteunen op één of meerdere gebieden, zoals:
– Mee programmeren van concerten
– Organiseren / houden van inleidingen voorafgaand aan concerten
– Onderhouden en versterken van contacten met het Utrechts Conservatorium en middelbare scholen
– schrijven van recensies over concerten
– organiseren van masterclasses en workshops
– meedenken over beleid m.b.t. concerten, workshops en publiciteit

Wij bieden vrijwilligers vrije toegang tot onze concerten. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via publiciteit@pieterskerkconcerten.nl