Alumnicommissie

De Alumnicommissie houdt zich bezig met de zaken omtrent afgestudeerde Muziekwetenschappers, die met een mooi woord alumni genoemd worden. Zij zorgen er voor dat alumni in contact kunnen blijven met de studievereniging. Elk jaar organiseert de Alumnicommissie de Alumnidag, waarbij Alumni elkaar en studenten kunnen ontmoeten. Deze dag schept een sterk beeld van de toekomst die muziekwetenschappers ligt te wachten. De commissie werkt ook mee aan de bedrijvendag, waar studenten alvast een kijkje kunnen nemen in hun toekomstige werkveld.

v.l.n.r: Femke Claessen, Eline Langejan, Paula Breeuwer

De Alumnicommissie 2019-2020 bestaat uit:

Eline Langejan Voorzitter
Femke Claessen Secretaris
Paula Breeuwer Penningmeester

Foto @Xue van Rijn