Educatiecommissie

De educatiecommissie zorgt, zoals de naam al zegt, voor educatieve activiteiten, zoals het organiseren van lezingen, workshops, symposia en andere dingen die zowel leerzaam als leuk zijn. De lezingen vinden twee keer in het jaar plaats, het symposium één keer in het voorjaar en tussendoor zullen er nog vele andere interessante en fantastische activiteiten plaatsvinden.

De Educatiecommissie 2018-2019, van links naar rechts: Reïnda Hullij, Rinske Lerk, Charlotte Fröberg, Marjolein Wellink

De Educatiecommissie 2018-2019 bestaat uit:

Rinske Lerk Voorzitter
Charlotte Fröberg Secretaris
Reïnda Hullij Penningmeester
Marjolein Wellink PR-commissaris

Je kunt contact opnemen met de commissie door een mail te sturen naar educatiecohucbald@gmail.com