Educatiecommissie

De educatiecommissie zorgt, zoals de naam al zegt, voor educatieve activiteiten, zoals het organiseren van lezingen, workshops, symposia en andere dingen die zowel leerzaam als leuk zijn. De lezingen vinden twee keer in het jaar plaats, het symposium één keer in het voorjaar en tussendoor zullen er nog vele andere interessante en fantastische activiteiten plaatsvinden.

De Educatiecommissie 2021-2022 bestaat uit:

Joanne van Dalen Voorzitter
Annelotte Marechal Secretaris
Elyne Krakers Penningmeester
Noah Léfébure PR-commissaris

Je kunt contact opnemen met de commissie door een mail te sturen naar educatiecohucbald@gmail.com