Overig

Collectie UB nu op WorldCat

Met ingang van 20 maart vinden jullie de collectie van de Universiteitsbibliotheek Utrecht in WorldCat, een catalogus waarin je op wereldwijd, nationaal en lokaal (Utrechts) niveau kunt zoeken.

Waarom deze overgang naar WorldCat?

Wereldwijd is er meer wetenschappelijke informatie beschikbaar dan ooit. Omdat de collectie van de Universiteitsbibliotheek Utrecht slechts een klein deel omvat van alle informatie die relevant kan zijn voor jullie, vinden jullie de Utrechtse collectie, samen met die van duizenden andere bibliotheken wereldwijd, voortaan in WorldCat. Eén catalogus waarin je zoekt naar mondiaal beschikbare wetenschappelijke bronnen, maar waarin een zoekopdracht ook toegespitst kan worden tot het Nederlandse bibliotheekbezit of de collectie van de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

De bibliotheek sluit hiermee aan op de trend dat de zoektocht naar literatuur steeds vaker start in systemen die wereldwijd zoeken.

Utrechtse catalogus nog beschikbaar tot augustus 2018

De keuze om haar collectie in de wereldwijde catalogus WorldCat te ontsluiten, betekent ook het einde van de eigen lokale catalogus van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Jullie zijn wellicht gewend aan de catalogus van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Om de overgang te versoepelen, blijft de collectie tot augustus 2018 via de lokale catalogus beschikbaar en kunnen jullie tot die tijd hierin zoeken. Op die manier kunt jullie wennen aan de overgang naar het gebruik van WorldCat.

Vragen?

Schroom niet om contact op te nemen via bibliotheek@uu.nl of met j.j.m.vangemert@uu.nl

 

From 20 March 2018 onwards you will find the collection of Utrecht University Library in WorldCat, a catalogue in which you search on a global, national and local (Utrecht) level.

Why this transition to WorldCat?

All over the world more scientific and scholarly information is available than ever before. Since the Utrecht University Library collections only contains a small part of all information which could be of relevance to you, from now on you will find the Utrecht collection in WorldCat, together with thousands of other library collections worldwide. One single catalogue in which you search for scientific and scholarly sources available globally, but in which you can also limit your search to the collections of Dutch libraries or to the collections of Utrecht University Library.

This development fits in with the trend that the search for literature increasingly starts in systems that search on a global level.

Local catalogue available until August 2018

The choice to bring the collection into WorldCat also means the end of the Utrecht University Library’s local catalogue. You are probably used to searching through this catalogue. To ease the transition, the local Utrecht University Library catalogue remains available until August 2018, so you’ll be able to use the local catalogue till then. This transition period allows you to get used to WorldCat.

Questions?
Don’t hesitate to contact the library via library@uu.nl, or directly: j.j.m.vangemert@uu.nl