Meeloopdagen

Studievereniging Hucbald organiseert de meeloopdagen namens de Universiteit Utrecht. Deze vinden tussen december en mei plaats en zijn voor alle geïnteresseerden in de bacheloropleiding Muziekwetenschap. Het bijwonen van een meeloopdag is gratis en niet verplicht.

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus en online onderwijs door de Universiteit Utrecht zullen er geen fysieke meeloopdagen meer plaatsvinden tot het eind van dit collegejaar. De Introductiecommissie is momenteel op zoek naar online mogelijkheden. Voor meer informatie en vragen over de opleiding Muziekwetenschap kun je mailen naar introco@hucbald.nl.

Lees meer over de meeloopdagen voor de bachelor Muziekwetenschap.

Programma meeloopdag:

  • Bijwonen hoor-/werkcollege eerstejaarscursus
  • Rondleiding Universiteit Utrecht (collegezalen van Muziekwetenschap,
    Universiteitsbibliotheek, docenten/studieverenigingsgebouw)
  • Lunch (gratis inbegrepen)
  • Bijwonen hoor-/werkcollege ouderejaarscursus

Recent georganiseerde meeloopdagen:

10 januari

20 december