Stage Vacatureplatform

Stage Conference/Facility Management bij ScienceWorks

ScienceWorks is een organisatie- en adviesbureau in Den Haag dat overdracht van wetenschappelijke kennis naar de maatschappij ondersteunt en stimuleert. Dit wordt ook wel “valorisatie” genoemd. Wij verrichten advieswerkzaamheden en organiseren congressen, conferenties en opleidingen nationaal én internationaal. ScienceWorks is bedenker van de Elsevier Valorisatie…