06 | “102FM: Radio Nostalgio”

De radio gaat aan
En wat hoor ik ontstaan?
Een landschap aan kleuren en geuren

Mijn omgeving verdwijnt
En rondom mij verschijnt
Een prachtplek, niet te betreuren

De muziek zwiert me weg
Langs velden; vlinders; een heg
Naar een zomer, lang g’leden vervlogen

Alle noten doen mee;
Dansend over de zee
Van ervaringen, diep weggestoken

Liggend in ’t gras
Met wat wijn, zonder jas
Bespreken we koetjes en ‘t heden

De dagbruid’s dagelijks vertrek
– aan schoonheid nimmer gebrek –
Bracht een hemel als zang van sirenen

De zon was vertrokken
Met haar fel gouden lokken
De muziek was wat ons toen verwarmde

De maan was tevree
En daaronder, benee
Zwermden sterren al door mijn twee armen

Maar de radio stopt
En ‘k bedenk me, het klopt:
Het moment is lang al verloren

Ik ben waar ik was
Geen gedachten, geen gras
Uit verleden wedergeboren

Maar voor ‘n eindig moment
Was de waarheid ontstemt
Nostalgie bracht steeds revelaties

Het is toch zo gek
Van muziek, ’t heeft een trek
Dat ‘t zorgt voor zulk transformaties

nl_NL