Opleidingscommissie BA

De opleidingscommissie (OC) evalueert het gegeven onderwijs en keurt de Onderwijs- en Examenregeling (OER) goed. Ieder blok vindt er een vergadering plaats waarin de OC knelpunten in het onderwijs kan aantonen en oplossingen voor problemen kan aandragen. De basis van deze besprekingen vormen de cursusevaluaties, die iedere student na afloop van een cursus krijgt toegestuurd.

De OC voor de BA muziekwetenschap bestaat uit twee studentleden en een docentlid. Voor cursusjaar 2021-2022 bestaat de OC uit de volgende leden:

Rebekah Ahrendt Docentlid
Rosalie van Hinsbergen Studentlid
Sophie Hazeu Studentlid

De studentgeleding van de opleidingscommissie is te bereiken op het e-mailadres OCMuziekwetenschap.gw@uu.nl