Opleidingscommissie BA

De opleidingscommissie (OC) evalueert het gegeven onderwijs en keurt de Onderwijs- en Examenregeling (OER) goed. Ieder blok vindt er een vergadering plaats waarin de OC knelpunten in het onderwijs kan aantonen en oplossingen voor problemen kan aandragen. De cursusevaluaties, die iedere student na afloop van een cursus krijgt toegestuurd, vormen de basis van deze besprekingen.

De OC voor de BA muziekwetenschap bestaat uit twee studentleden en een docentlid. Voor cursusjaar 2022-2023 bestaat de OC uit de volgende leden:

Sebastian WedlerDocentlid
Ezra DekkerStudentlid
Puk GroosStudentlid

De studentgeleding van de opleidingscommissie is te bereiken op het e-mailadres oc-muziekwetenschap@uu.nl.

nl_NL