Opleidingscommissie MA

De master-opleidingscommissie evalueert het gegeven onderwijs en keurt de Onderwijs- en Examenregeling (OER) goed. Ieder blok vindt er een vergadering plaats waarin de master-opleidingscommissie de knelpunten in het onderwijs kan aantonen en oplossingen voor problemen kan aandragen. De basis van deze besprekingen vormen de cursusevaluaties, die iedere student na afloop van een cursus krijgt toegestuurd.

nl_NL