Opleidingscommissie MA

De master-opleidingscommissie evalueert het gegeven onderwijs en keurt de Onderwijs- en Examenregeling (OER) goed. Ieder blok vindt er een vergadering plaats waarin de master-opleidingscommissie de knelpunten in het onderwijs kan aantonen en oplossingen voor problemen kan aandragen. De basis van deze besprekingen vormen de cursusevaluaties, die iedere student na afloop van een cursus krijgt toegestuurd.

De master-opleidingscommissie bestaat uit een studentlid en een docentlid. Voor cursusjaar 2019-2020 bestaan de master-opleidingscommissies uit de volgende leden:

Applied Musicology

Tim Stormer Studentlid

 

Research Master Musicology

Docentlid
Kristel van Soeren Studentlid