Programmeur De Stichting Pieterskerkconcerten (SPC)

De SPC organiseert jaarlijks 20 à 25 concerten door kamerkoren in de
Pieterskerk in Utrecht. In de concertserie treden zowel professionele
koren als amateurkoren op. Het bestuur van de SPC bestaat uit
vrijwilligers. In het bestuur zitten op het ogenblik twee programmeurs.
De functie van programmeur is onbezoldigd.

De programmeur zorgt voor een kwalitatief hoogstaande en afwisselende
programmering van de serie. Hij/zij beoordeelt programmavoorstellen van
koren op kwaliteit en zorgt ervoor dat alleen de beste professionele en
amateurkoren een plekje in de concertserie krijgen. Daarnaast kan de
programmeur ook zelf actief koren benaderen om een concert in de serie
te geven.

De tijdsinvestering die hoort bij de functie bestaat uit het bijwonen
van bestuursvergaderingen (ongeveer zes per jaar), uit het bijwonen van
concerten (het is niet nodig om alle concerten in de serie bij te wonen
maar wel wenselijk om een substantieel aantal concerten te beluisteren)
en uit het incidenteel optreden als zaalwacht, gastheer/vrouw of
kaartcontroleur. In het voorjaar wordt de programmering van het volgende
seizoen bepaald.

Als programmeur werk je nauw samen met Katrijn Kuypers, de andere
programmeur van de SPC.

Meer informatie is te krijgen bij Gerrit Maas:
concertserie@pieterskerkconcerten.nl of 06-10325897.

nl_NL