Geschiedenis

In 1941 besloot een groep muziekwetenschapstudenten, onder wie Hélène Nolthenius (1920-2000) en Nancy van der Elst (1919-2017), een dispuut op te richten. Ze noemden het naar de monnik Pseudo-Hucbald van St. Amand (ca. 850–930, hoe het zat met dat ‘pseudo’ kon ook mevrouw Van der Elst helaas niet vertellen), die enkele van de vroegst bekende muziektheoretische geschriften uit de Lage Landen naliet en dus een geschikte naamgever voor de vereniging werd bevonden.


Gedurende de eerste jaren was de vereniging ondergronds actief, omdat de Duitse bezetter een verbod had ingesteld op verenigingen die niet gelieerd waren aan de NSB. Op vaste tijden kwamen leden bij andere leden thuis bijeen om te spreken over muziekgeschiedenis (Nancy van der Elst beschreef ze als “congresjes”), te componeren, of gezamenlijk te musiceren. De vereniging leverde in de eerste jaren een vaste bijdrage aan de Utrechtse Bach-cantatedienst, ingesteld door Hans Brandts Buys, de latere oprichter van het Utrechts Studenten Koor en Orkest (USKO) en het Leidsche Collegium Musicum.


Na college zongen de studenten onderling polyfonie en gregoriaans en eens in de maand werden er dispuutbijeenkomsten georganiseerd. De studenten hadden een taakverdeling voor het lezen van onder andere de nieuwste boeken en artikelen en bespraken deze met elkaar. Hélène Nolthenius schreef de tekst voor een officieel Hucbaldmotet dat door Nancy van der Elst van muziek werd voorzien. De cantus firmus bestond uit het solmisatiemotief ut-la-sol-mi-la-ut-si-la (“Hucbald Gloria Musica”). Deze staat onderaan embed.

In 2016 vierde de vereniging haar vijftiende lustrum. In dit jaar schreven twee Hucbald-prominenten, Rhodan ten Kleij en Tijsjoris Groot, een nieuw lied voor de vereniging (“De Entiteit”). Eerdere lustrumliederen werden geschreven door Leo Samama. Voor het tiende lustrum maakte hij een bewerking van Mahlers eerste symfonie.


In de loop der jaren heeft Studievereniging Hucbald zich ontwikkeld tot een moderne studievereniging. Vandaag de dag houdt Studievereniging Hucbald zich bezig met het organiseren van o.a. open podia, lezingen, een bedrijvendag, een symposium, concertbezoeken, feesten, borrels, een studiereis, een familiedag, excursies, introducties, workshops en een herdenkingsconcert. Ook publiceert de vereniging een digitale nieuwsbrief en verzorgt Studievereniging Hucbald de boekverkoop voor muziekwetenschapstudenten. Hucbald is ‘zusje’ van A-Eskwadraat (wiskunde, natuurkunde en informatica), Alias (taal- en cultuurstudies) en FUF (wijsbegeerte).

nl_NL