Overig

Kwaliteitsafspraken GW

Het Faculteitsbestuur en de Faculteitsraad hebben nieuwe kwaliteitsafspraken gemaakt en hier is inmiddels ook mee ingestemd! Voor de nieuwe kwaliteitsafspraken maakt de faculteit €2 miljoen vrij om hieraan te besteden. Dit is extra geld wat via het leenstelsel dus terugkomt naar de student!

De belangrijkste punten zijn:

1. De aanstelling van nieuwe studieadviseurs

2. Verruiming van de tijd voor begeleiding van (R)MA scripties

3. Meer tijd voor docenten die werkgroepen verzorgen

Het voornaamste doel van deze kwaliteitsafspraken is dus het verbeteren van het onderwijs, maar ook studentenwelzijn. Door meer studieadviseurs aan te stellen, zal er meer ruimte zijn voor studenten om daar langs te gaan. Met de andere 2 afspraken hopen ze de werklast van docenten te verlichten, maar ook de kwaliteit van de begeleiding en de werkgroepen te verbeteren. 

De aanstelling van nieuwe studieadviseurs willen ze zo snel mogelijk regelen, bij de andere twee is het doel om deze vanaf september 2019 in te zetten.