Podcast: in gesprek met de Almanakco

Almanakcommissie

Dit jaar zijn er, vanwege het zestiende lustrum van Hucbald, twee extra commissies in het leven geroepen, waarvan één de almanakcommissie. Benieuwd wat die doet? Beluister dan deze aflevering waarin we in gesprek gaan met de leden van de almanakco.

nl_NL